ZAPRAWA (WYLEWKA) SAMOPOZIOMUJĄCA C-42

ZAPRAWA (WYLEWKA) SAMOPOZIOMUJĄCA C-42 do wykonania wylewek samopoziomujących

Opis

ZAPRAWA (WYLEWKA) SAMOPOZIOMUJĄCA C-42 do wykonania wylewek samopoziomujących

  • GRUBOŚĆ WARSTWY 3-20 MM
  • ŁATWA W UŻYCIU
  • ODPORNA NA SKONCENTROWANE OBCIĄŻENIA
  • WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
  • IDEALNIE GŁADKA POWIERZCHNIA
  • OGNIOODPORNA
  • PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA

ZAPRAWA (WYLEWKA) SAMOPOZIOMUJĄCA

Zaletą zapraw (wylewek) samopoziomujących jest fakt, że zastępują dwie warstwy ( warstwę podkładową i wyrównawczą), jako, że zastępują podstawowe funkcje  obu tych warstw. Kompozycja mineralnych i polimerowych składników zaprawy pozwala na wylanie warstwy o grubości od 3 do 20 mm; warstwy o wysokiej wytrzymałości z minimalną kurczliwością. Wylana zaprawa daje się łatwo wyrównywać  i  pozwala na uzyskiwanie równych powierzchni pod kolejne warstwy (np. pod płytki ceramiczne, podłogi laminowane, linoleum). Dlatego też nie jest wymagane stosowanie  warstwy wykończeniowej.

Ponieważ wylewki te są używane jako warstwa pośrednia nie jest od nich wymagana wysoka odporność na ścieranie. (jeśli istnieje taka konieczność, uzyskana powierzchnia może  być pokryta gruntem  w celu związania kurzu i zwiększenia odporności na ścieranie na czas remontu). Stopniowe i równomierne utwardzanie się wylewki umożliwia korzystanie z ekologicznie bezpiecznych składników mineralnych i ograniczenia innych składników chemicznych.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa przeznaczona jest do wykonania wylewanych samopoziomujących się warstw*, praktycznie na każdym, uprzednio przygotowanym podłożu z zapraw betonowych i cementowo-piaskowych, w budynkach mieszkalnych i publicznych. Wylewana jest 1 warstwa o grubość 3mm – 20mm. Otrzymywana gotowa powierzchnia spełnia wszystkie wymagania wylewek pod  warstwę podkładową podłogi, na którą mogą być później układane wszystkie rodzaje podłóg (parkiet, linoleum, wykładziny dywanowe, terakoty, farby, itp.).

*warstwa – jest warstwą wyrównującą znajdującą się między wylewką betonową (jastrychem) i podłogą finalną.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża należy wykonać zgodnie z normami budowlanymi. Powierzchnia podłoża musi być czysta i spoista, nie słabsza niż  wylewana zaprawa , sezonowana nie mniej niż 28 dni i posiadać wilgotność nie większą niż 4%.

Przed zastosowaniem zaprawy samopoziomującej konieczne jest oczyszczenie powierzchni z  zanieczyszczeń (tłuszcze, smary, środki bitumiczne, kleje, powłoki malarskie, itp.), z nacieków; należy  także  usunąć zagrzybienie konstrukcji  i pył – najlepiej odkurzaczem. Usunąć trzeba również nietrwałe podłoże, osłabioną wierzchnią warstwę podłoża, mleczko cementowe. Większe ubytki, np. odłupane części wylewki (jastrychu), spękania i pustki należy obrobić gruntem  i  wypełnić gęstą zaprawą betonową.

Po pełnym wyschnięciu wszystkie powierzchnie powinny być obrobione gruntem w zależności od wymagań co do podłoża. Podłoża z zerową chłonnością należy obrobić emulsją kontaktową z wypełniaczem kwarcowym.

Nie należy dopuszczać do zwilżenia powierzchni wodą. Po 6-8 godzinach powierzchnia jest gotowa do wylania mieszaniny samopoziomującej.

UWAGA: Niedokładne przygotowanie podłoża może spowodować rozwarstwienie lub spękanie powłoki samopoziomującej.

DYLATACJA

Po obwodzie pomieszczeń (dookoła)  oraz na powierzchniach powyżej 20m2-25 m2, a także wokół kolumn (jeśli takowe są) należy wykonywać przerwy dylatacyjne. Spoiny w konstrukcji budynku (szczeliny dylatacyjne w poziomie podłogi) powinny być powtarzane w podłodze monolitycznej i podłodze finalnej.

PROWADZENIE PRAC

Zaleca się prowadzenie wszystkich prac przy temperaturze powietrza od + 10°C i nie wyższej niż + 30°C. Nie należy dopuszczać do przeciągów i bezpośredniego działania promieni słonecznych podczas prac oraz w ciągu 48 godzin po zakończeniu prac.

W celu przygotowania zaprawy  należy użyć odmierzonej ilości czystej, zimnej wody (temp. +15-20°C). Mieszanie  zaprawy rozpoczynamy  wsypując stopniowo  suchą mieszankę do wody. Mieszanie odbywa się za pomocą mieszalnika z małą prędkością obrotową  (400-600 obr./min) aż do osiągnięcia jednorodnej masy bez grudek.

Po wstępnym przemieszaniu należy zrobić  5 minut przerwy,  po czym   ponownie dokładnie wymieszać. Następnie należy wylać zaprawę na przygotowane podłoże i rozprowadzić za pomocą rolki, sztywnej szczotki, listwy  gumowej lub podobnych narzędzi. Po wylaniu zaleca się walcowanie  wałkiem z kolcami w celu usunięcia pęcherzyków powietrza.  W przypadku, kiedy wielkość powierzchni nie pozwala na wylanie mieszaniny jednorazowo, zaleca się podzielenie powierzchni na kilka fragmentów i wypełnianie ich kolejno, łącząc świeżo wylane  fragmenty z fragmentami wylanymi wcześniej, z zachowaniem zasady łączenia fragmentów „mokrych z mokrymi”.

 W miejscach styku zaprawy ze ścianą, kolumnami i innymi elementami konstrukcyjnymi itp. należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych (patrz DYLATACJA) i wypełnieniu ich elastycznym materiałem.

Do wylewania zaprawy  można używać pomp tłokowych lub śrubowych (ślimakowych).  W przypadku przerwy w pracy  urządzenia dłuższej  niż 20 minut urządzenie oczyścić przemywając go wodą. Jeśli zaprawa zaschnie w urządzeniu można usunąć ją już tylko mechanicznie.

Uwaga: nadmiar wody zmniejsza wytrzymałość mechaniczną zaprawy i może doprowadzić do jej rozwarstwienia.

Po 36 godzinach dopuszcza się  ruch pieszy.  Po okresie 7-28 dni na powierzchnię  wylewki  można układać pokrycia podłogowe wykończające stosując się do norm budowlanych. Najlepsze wyniki osiągane są przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej 60%. W innych warunkach parametry techniczne mieszanki mogą się różnić.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie materiału, jak również za jego wykorzystania do celów i warunków nie przewidzianych w opisie.

WARUNKI WYSYCHANIA WYLEWKI

W celu uzyskania dobrych warunków twardnienia wylewki w pierwszym okresie po zakończeniu wylewania zaprawy, świeżo wylaną powierzchnię należy chronić: przed zbyt szybkim schnięciem, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przed  niską wilgotnością powietrza i przed przeciągami. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy, a także od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Mieszanka zawiera cement, który w połączeniu  z wodą tworzy alkalia. Należy zatem unikać kontaktu zaprawy ze skórą i błoną śluzową. W przypadku trafienia zaprawy na skórę lub do oczu oraz na błonę śluzową należy dokładnie przepłukać je wodą.

OKRES PRZYDATNOŚCI

W warunkach suchych i w hermetycznie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE

Zaprawa pakowana jest w worki po 25kg.

PARAMETRY TECHNICZNE

Skład: mieszanka cementu z wypełniaczami  mineralnymi i dodatkami specjalnymi
Ilość wody potrzebna do przygotowania zaprawy l/kg0,20-0,24
Proporcja mieszania l/kg5,0-6,0/25
Czas wykorzystania, minuty, nie mniej niż20
Temperatura podłoża, °Cod +10 do +25
Wytrzymałość na ściskanie, МPа, nie mniej niż30,0
Gotowość do użytkowaniapo 7-28 dniach
Wydajność, kg/m2/mmokoło 1,6-1,8

Odpowiada normom EN 13813:2003 СT-C30-F4

Raport z Badan NR LZM00-02098/16/Z00NZM

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH w Warszawie

HK/B/1156/01/2006 z 29.12.2016

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “ZAPRAWA (WYLEWKA) SAMOPOZIOMUJĄCA C-42”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *